Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo:
Ing. Petra Voborská – starostka
Ing. Eva Návarová – místostarostka
Ing. Jiří Benda
Zdeněk Farkač
Ing. Arch. Tomáš Hruška
Jiřina Nohavová
Radomír Thaler