Územně plánovací dokumentace

Aktuální územní plán Obce Branišov a územní studie jsou uveřejněny na Geoportále Jihočeského kraje k nahlédnutí.

Stačí kliknout na následující odkaz a zadat územní působnost „Branišov“

Geoportál Jihočeského kraje