Historie

Historie SDH Branišov

Oheň byl odpradávna pomocník člověka, ale s rozvojem lidských sídel se z něho stával i nebezpečný živel, který mnohdy zničil a obrátil vniveč mnohaletou lidskou námahu. Aby se zvětšily šance pro boj s tímto živlem, začaly vznikat ke konci 19. století spolky a bratrstva, které dokázaly účinně s ohněm bojovat a odtud už byl jen krůček ke vzniku sborů dobrovolných hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů v Branišově byl založen v roce 1894. Byl součástí jedné z českobudějovických žup s číslem 108 spolu se sbory okolních obcí. V této době byly na našem území činné i německé spolky, které tvořily přibližně třetinu hasičských sborů. V dalších několika letech se sbor i přes to, že se nenacházel ve velké obci zdárně rozvíjel. Za vše mluví statistiky z roku 1901, kdy měl sbor 23 činných členů, vlastní stříkačku se savicí, 150 m hadic, 6 m savic a další vybavení v hodnotě 2800 Korun, což nebyla na tehdejší dobu zanedbatelná suma.

V roce 1995 náš sbor patřil do obvodu č. 10, okrsku 29 spolu s obcemi Dubné, Jaronice, Křenovice a Třebín.

V srpnu roku 2002 se členové našeho hasičského sboru účastnili záchranných prací při povodních v Českých Budějovicích.

Počet členů v minulých letech (bohužel nejsou kompletní záznamy k dispozici)

1995 42 2001 32
1997 55 2002 31
1998 28 2003 37
2000 27 2004 47

zdroj: Hasičská kronika okresu České Budějovice