Vyhlášky – platné

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

účinnost od 18. 1. 2011


Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

účinnost od 16. 8. 2012


Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

účinnost od 20. 8. 2012


Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

účinnost od 21. 6. 2012


Obecně závazná vyhláška č. 8/2015 kterou se vydává požární řád obce

účinnost od 8. 4. 2015


Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 1/2018, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu

účinnost od 31.12.2018


Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

účinnost od 1.1.2020


Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

účinnost od 1.1.2020


Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného

účinnost od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

účinnost od 1.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

účinnost od 1.7.2021

Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 2/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství

účinnost od 1.1.2022


Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstí

účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu

účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostrantví

účinnost od 1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Branišov č. 5/2023 o místním poplatku ze vstupného

účinnost od 1.1.2024