Složení zastupitelstva

 

Voborská Petra, Ing. – starostka
Latka Radek – místostarosta
Foltan Pavel
Honnerová Eva
Thaler Radomír
Vachtová Lucie
Vališ Štěpán

Kontaktní údaje