Složení zastupitelstva

Zastupitelstvo:
Voborská Petra, Ing. – starostka
Farkač Zdeněk – místostarosta
Honnerová Eva
Kaňka Jaroslav
Nohavová Jiřina
Thaler Radomír
Vachta Jan