Územně plánovací dokumentace

Aktuální územní plán Obce Branišov a územní studie jsou uveřejněny na Geoportále Jihočeského kraje k nahlédnutí.

Stačí kliknout na následující odkaz:      Geoportál Jihočeského kraje

 

Změna č. 1 územního plánu Branišov

Proces pořizování ukončen na základě usnesení č. 1/01/2019 zastupitelstva obce Branišov, ze dne 28.1.2019

Veřejná vyhláška

Změna č.1 ÚP Branišov – novela

Změna č.1 ÚP Branišov – úplné znění

 

Změna č. 2 územního plánu Branišov

Dne 15.6.2020 usnesením č. 6/6/2020 zastupitelstvo obce Branišov schválilo vydání Změny č. 2 územního plánu Branišov (jakožto opatření obecné povahy).

Následně pak vyvěšením na úřední desce obce Branišov, Změna č. 2 územního plánu Branišov dne 10.7.2020 nabyla účinnnosti.

Změna č.2 ÚP – úplné znění

Změna č.2 ÚP – výrok a odůvodnění

Změna č 2 Branišov – srovnávací text

 

Změna č. 3 územního plánu Branišov

Zastupitelstvo obce Branišov dne 9.10.2023 usnesením 4/5/2023 schválilo obsah změny č. 3 jako povinnost dle Vyhlášky 418/2022 Sb., tedy konverzi změnového standardu.

551490_TEXT

551490_ODŮVODNĚNÍ

551490_II.3_ZPF

551490_II.2_VSV

551490_II.1_KOV

551490_I.2_HLV

551490_I.3_VPS

551490_I.1_VZC