Územně plánovací dokumentace

Aktuální územní plán Obce Branišov a územní studie jsou uveřejněny na Geoportále Jihočeského kraje k nahlédnutí.

Stačí kliknout na následující odkaz a zadat územní působnost „Branišov“

Geoportál Jihočeského kraje

Změna č. 1 územního plánu Branišov

proces pořizování ukončen na základě usnesení č. 1/01/2019 zastupitelstva obce Branišov, ze dne 28.1.2019

Veřejná vyhláška

Změna č.1 ÚP Branišov – novela

Změna č.1 ÚP Branišov – úplné znění

Změna č. 2 územního plánu Branišov

Veřejná vyhláška

Úplné znění

Výrok a odůvodnění změn

Srovnávací text