Důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém    112

Policie                                                158

Zdravotnická záchranná služba     155

Hasičský záchranný sbor                150

Hlášení poruchy – elektřina            800 773 322

Hlášení poruchy – voda                   800 120 112